✅ Topkwaliteit camouflage kleding ✅ Snelle levering ✅ Optimale klantenservice ✅ 4.9 ⭐⭐⭐⭐⭐
HomeVeelgestelde vragenContactWie zijn wij?

Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Gamobodeals.
Maatschappelijke zetel: Langendam 51 te 9940 Sleidinge
Telefoonnummer: +32 (0) 485 70 86 82
E-mailadres: info@camouflagekleding.be
Ondernemingsnummer: BE 0739 497 019
RPR: Gent
Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Gamobodeals. Indien u een vraag heeft neem contact op met ons info@camouflagekleding.be.
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Gamobodeals, Langendam 51, 9940 Sleidinge en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Gamobodeals (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
Voorwaarden voor verkoop via internet:
Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Gamobodeals behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.
Een onlinebestelling wordt door Gamobodeals pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Gamobodeals artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.
Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Gamobodeals geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Gamobodeals de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Gamobodeals zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Gamobodeals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.
De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur, terug te zenden naar Gamobodeals, Langendam 51, 9940 Sleidinge. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Gamobodeals de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking, zal een retour door Gamobodeals slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.
De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Gamobodeals te melden. Klachten zullen door Gamobodeals in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door Gamobodeals worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@camouflagekleding.be of Gamobodeals, Langendam 51, 9940 Sleidinge. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Gamobodeals steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
De gebruiker en Gamobodeals aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Gamobodeals door partijen worden aanvaard als bewijs.
Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Gamobodeals of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Gamobodeals, Langendam 51, 9940 Sleidinge.
Beperking van aansprakelijkheid:
Gamobodeals levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Gamobodeals kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Gamobodeals niet als bindend worden beschouwd.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@camouflagekleding.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
Gamobodeals geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Gamobodeals verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:
Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Gent.

Afdrukken


 
Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be